Odluka o kućnom redu određuje pravila ponašanja suvlasnika

U svim višestambenim zgradama poseban je problem održavanja kućnog reda. Očekivanja stanara nerijetko su veća od realnih mogućnosti. Od upravitelja i ovlaštenih osoba često se očekuje da budu čuvari reda i smatra se da je to dio usluge i dužnosti za koje su plaćeni. Ipak, ugovorna se obveza upravitelja odnosi na zajedničke dijelove zgrade, a nikako na rješavanje problematičnog ponašanja.

SUVLASNICI Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima predviđa da suvlasnici donesu odluku o kućnom redu.

To je jedini javno-pravni akt suvlasničke zajednice kojim se određuju pravila ponašanja suvlasnika i svih ostalih osoba koje trajno ili povremeno borave u zajedničkim prostorima zgrade.

Na stranicama Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada možete pronaći ogledni primjerak Odluke o kućnom redu.

KOMENTIRAJTE