Zgrade na Vij. I. Meštrovića, I. Česmičkog, Sjenjaku i Jugu 2 u katastru

Još u proljeće 2015. godine počela je realizacija katastarske izmjere četiriju osječkih naselja – Sjenjaka, Juga 2, Vijenca Ivana Česmičkog i Vijenca Ivana Meštrovića. Iako izgrađena 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, ta naselja nisu sustavno evidentirana u katastru i zemljišnim knjigama.

Projekt sada ulazu u završnu fazu. Evidentirane su sve javne površine, izmjereno je i potom ubilježeno gotovo deset kilometara nerazvrstanih cesta, pješačkih staza te svi prateći infrastrukturni objekti. Svi su oni dobili svoju katastarsku česticu, a Grad Osijek titulaciju vlasnika.

ZGRADE Do kraja će se ove godine završiti i upis stambenih zgrada. Za sada su predane prijavne liste za dva naselja.

Nakon što budu upisane, zgrade će biti provedene u katastaru  i gruntovnici. Moći će se ići na povezivanje knjige položenih ugovora i glavne zemljišne knjige, a suvlasnici će moći započeti postupak etažiranja.

 

 

KOMENTIRAJTE