Zajednički dijelovi i uređaji u stambenim zgradama

Iz Uredbe o održavanju zgrada, donosimo koji su to zajednički dijelovi i uređaji u zgradama zajedničkog stanovanja. Vrlo je važno da svaki suvlasnik zna da se mnogi od navedenih elemenata nalaze i u njihovim stanovima. To mogu biti dijelovi vodoinstalacija, plinskih instalacija i slično.

INSTALACIJE Zajednička vodovodna instalacija, primjerice, započinje od priključnog mjesta na javnu vodovodnu mrežu i seže sve do zapornog ventila prije trošila u pojedinom stanu ili drugom prostoru.

Ako suvlasnici zgrade međuvlasničkim ugovorom ne urede drukčije, zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju se:

– nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija i sl.),

– pokrov,

– prohodne i neprohodne zajedničke terase,

– pročelja zgrade uključivo prozori i vrata,

– elementi zaštite od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade (kapci, žaluzine, grilje i sl.),

– krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima zgrade,

– dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi i instalacije uključujući i protupožarne aparate u zajedničkim dijelovima zgrada,

– zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta,

– požarni prilazi, ljestve i stepeništa,

– dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s instalacijama i uređajima koji omogućavaju njihovu redovitu uporabu,

– instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade,

– instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna,

– vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,

– sanitarni uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade,

– električne instalacije stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade,

– nužna i panik rasvjeta,

– zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade,

– radijatori i druga grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade,

– telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,

– zajedničke televizijske ili radio antenske instalacije uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju redoviti prijam, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade,

– instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade,

– zajednička kotlovnica i toplinska podstanica,

– zajednička hidroforska postrojenja i bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu i pumpne stanice za vodu, električni agregati, aku baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala i sl.,

– gromobranske instalacije,

– kanali za smeće,

– septičke jame.

KOMENTIRAJTE