Udruženje stanara grada Osijeka 25 godina brine za stanarska prava

Udruženje stanara Osijek proteklog je mjeseca obilježilo 25 godina postojanja. Udruga je to koja okuplja vlasnike kuća i stanova, suvlasnike, najmoprimce, osobe u podnajmu, korisnike socijalnih stanova, a temeljna je zadaća članova ostvarivanje prava na dom.

OD 1993. Udruženje stanara grada Osijeka utemeljeno je 1993. i od tada djeluje kao nestranačka i neprofitna udruga u životu grada.

U proteklim je godinama tisuće članova udruženja otkupilo stanove i postalo njihovim vlasnicima. Kako još uvijek mnogi od njih trebaju savjet u ostvarivanju svojih prava, Udruženje redovito sudjeluje u edukaciji građana. U novije je vrijeme izdalo pet priručnika – Korisna znanja o stanovanju, Vodič kroz stambeno zakonodavstvo, Stanovanje i zaštita okoliša, Spasimo naše bunare i Svakom smeću njegovu vreću.

CILJEVI Temeljni ciljevi Udruženja stanara grada Osijeka usmjereni su na zaštitu i promicanje interesa vlasnika stanova, suradnju s upraviteljima radi kvalitetnijeg održavanja stambenih zgrada, razvijanje kulture i kvalitete stanovanja.

KOMENTIRAJTE