Sve zgrade osigurane od požara, oluje i tuče

Prilikom izbora osiguravajućeg društva veliki utjecaj na odluku ima cijena ponude, no osim toga uvijet je i da osiguravajuće društvo koje se kandidiralo ponudom mora imati zaposlene stručne osobe sa znanjima i vještinama za procjenu nastalih šteta.

– Važno je i proteklo iskustvo pri odobrenju ili isplati prethodnih šteta, popis rizika osiguranja, uvjeti plaćanja i pouzdanost – ističe voditelj Tehničke službe Zavoda za stanovanje, Krešo Čačija.

NAJPOVOLJNIJE Po provedenom natječaju za 2018. kao najpovoljnije osiguravajuće društvo izabrano je Croatia osiguranje.

Sve stambeno-poslovne zgrade na upravljanju kod Zavoda osigurane su od osnovnih rizika sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), i to od opasnosti požara i nekih drugih rizika na novu vrijednost (oluja, tuča, udar groma i dr.) i odgovornost etažnih vlasnika prema trećim osobama (npr. pad crijepa, pročelja na treće osobe ili automobil).

IZ PRIČUVE Osiguranje zgrada se plaća iz zajedničke pričuve. Pokriveni su rizici obuhvaćeni osnovnom policom osiguranja.

Ugovor o osiguranju zgrada sklopljen je na godinu dana. Nakon toga se raspisuje novi natječaj za osiguravatelja.

Osiguravajuće društvo, ukoliko to suvlasnici zatraže, može ponuditi i dodatno osiguranje kojima bi pokrili neke dodatne rizike, poput loma stakla, izljeva vode iz cijevi i slično. Ipak, suvlasnici se najčešće odlučuju za osnovnu policu osiguranja.

PRIJAVA ŠTETE U slučaju štetnog događaja potrebno je pisanim putem štetu prijaviti Zavodu za stanovanje.

Zavod za stanovanje ishodio je jednu od najnižih cijena osiguranja u Hrvatskoj, a koja za osnovno osiguranje iznosi 0,56 kn po kvadratu stana godišnje. Osiguranje zgrada plaća se iz sredstava pričuve, a plaća se prema površinama stanova ili poslovnih prostora.

 

KOMENTIRAJTE