Razvili smo suvremene kanale komuniciranja s našim korisnicima

  • Zavod za stanovanje član je Udruge Upravitelj koja održava više od 80% stambenog fonda u Hrvatskoj. Nedavno ste postali predsjednikom te udruge. O kakvoj je udruzi riječ i koja je pozicija osječkog Zavoda za stanovanje u njoj?

Udruga upravitelj okuplja upravitelje koji obavljaju djelatnost upravljanja i promiče odnosno unaprjeđuje djelatnost upravljanja zgradama. Obzirom da odnedavno udrugu vodim u svojstvu predsjednika, vjerujem kako će se promijeniti i pozicija osječkog Zavoda za stanovanje jer ćemo neka naša lokalna iskustva moći kvalitetnije predstaviti i ostalim članovima udruge, pa ćemo možda moći i nacionalno utjecati na standarde stanovanja.

ISKUSTVO Za dobre ideje nije važno čije su ako su dobre, a neke naše su se dobrima pokazale i u praksi, pa zaista vjerujem da ćemo svojim iskustvom unaprijediti i rad cijele udruge. Osim mene, u udruzi Upravitelj sada u stručnim odborima za pravo i tehniku djeluju i drugi djelatnici osječkog Zavoda za stanovanje.

  • Iz iskustva direktora Zavoda za stanovanje, što je to što ćete kroz udrugu pokazati ostalim upraviteljima, odnosno njihovi korisnicima? Na koji način mislite prenijeti vaša znanja i iskustva drugima?

Na samom početku mog direktorskog mandata u Zavodu za stanovanje krenuo sam odmah na teren, izravno razgovarati s predstavnicima suvlasnika u zgradama koje su kod Zavoda u tom trenutku bile na upravljanju. Smatram kako je to jedini pravi put, naprosto propješačiti i na licu mjesta se uvjeriti koje vrste problema u najvećoj mjeri opterećuju Osječane koji žive u zgradama zajedničkog stanovanja. Kasnije smo organizirali i redovite susrete sa suvlasnicima u prostorijama gradskih četvrti, a kako je vrijeme prolazilo sve češće na tim sastancima više nisam bio jedini nasuprot zainteresiranih sugrađana nego su mi se pridruživali stručnjaci iz različitih sektora koji određuju stanarsku i vlasničku problematiku. Često bismo u društvu imali predstavnike vatrogasaca, dimnjačara, čak i policije, zatim inžinjere građevinske struke, pravnike, stručnjake za stambeno kreditiranje, za kreditiranje građevinskih zahvata, te predstavnike osiguravateljskih kuća.

PITANJA Bilo je mnogo zanimljivih pitanja za sve nas, i ta su nas pitanja poticala da izdvajamo određena problemska područja, a iz tih je problema izrastao dodatni posao kojim sam se bavio dok smo djelatnost Zavoda na neki način rekonceptualizirali da bismo bili na usluzi stanarima i suvlasnicima.

Do danas, shvatio sam da za kvalitetan posao direktora u ovom sektoru morate stalno biti u dosluhu s krajnjim korisnicima, te posljedično stalno nuditi rješenja za problematiku koja ih opterećuje. Praktično gledano, to nam je omogućilo da pokrenemo široku frontu radova na održavanju zgrada, popravcima fasada, obnovi ili postavljanju potpuno novih krovova, osuvremenjavanju dizala, etažiranju, energetskoj učinkovitosti…, a sve to zahvaljujući financiranju putem posebnih kreditnih linija koje su banke razvijale upravo za našu djelatnost temeljeći planove otplate na povećanju obvezne pričuve za pojedine zgrade. Upravo ta iskustva omogućila su mi potpuno nova znanja i zbog toga sam se osjetio doraslim pokušati implementirati učinke takvoga rada u svakodnevicu udruge. Radit ćemo na tome kroz organizaciju savjetovanja, predavanja, tribina i drugih stručnih skupova o problemima iz djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada. To su platforme kroz koje možemo prenijeti vlastita iskustva i drugim upraviteljima te im pomoći da unaprijede svoje upravljanje zgradama. A na taj je način moguće i cijelu našu djelatnost podići na potpuno novu razinu.

  • Na što ćete se koncentrirati tijekom četiri godine mandata u udruzi?

Naglasak moga mandata u udruzi bit će prije svega stručno i profesionalno usavršavanje članova udruge i utvrđivanje minimalnih standarda upravljanja koja će upravitelji morati imati ukoliko se žele baviti poslovima upravljanja kroz promjene zakonskih propisa.

RJEŠENJA Nadalje, u Osijeku smo u zadnjih nekoliko godina značajno poradili na redovitoj komunikaciji s predstavnicima suvlasnika i suvlasnicima u zgradama koje su na upravljanju kod nas, na način da smo pozitivna iskustva iz, primjerice, jedne zgrade nastojali pretakati do svih ostalih kako bi se upoznali s problematikom, tehnologijom, rokovima i krajnjim rješenjima.

Bilo da se radi o krovovima, fasadama, dizalima, etažiranjima – sve dobre priče učinili smo dostupnima najširim krugovima ljudi koji dijele iste probleme. U tu svrhu razvili smo cijeli mali medijski sustav koji se temelji na obnovljenoj web stranici Zavoda za stanovanje koja je sada zapravo neka vrsta javne arhive konkretnih iskustava iz domene upravljanja, održavanja i obnove. Sad kada smo sve te pozitivne primjere podignuli online zapravo smo postali svjesni da smo izgradili snažnu poveznicu između ljudi kojima smo probleme riješili i onih koji nam s problemima dolaze. Ovi prvi sad ovima drugima svjedoče o našim znanjima i učinkovitosti.

ČASOPIS Uz web smo razvili i časopis s tim svjedočanstvima kojega kvartalno dostavljamo svima koji plaćaju pričuvu, a kojega financiramo putem sponzora što sad imaju potrebu svojim ponudama doprijeti do svih budućih pokretača investicija u zgradama zajedničkog stanovanja.

Također, s predstavnicima suvlasnika komuniciramo i redovitim digitalnim newsletterima, a u svrhu potpune dokumentarizacije čak u mjesečnom intervalu radimo i video vijesti o učinjenim poslovima pa ih dijelimo putem društvenih mreža. Sad sve to možemo raditi na nacionalnom nivou. I tako izravno utjecati na promjenu standarda svih građana Hrvatske.

  • Članovi udruge Upravitelj uspjeli su „povući“ čak 70 posto novca sa zadnjeg natječaja za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Kako Osijek stoji po tom pitanju? Koliko je zgrada do sada obnovljeno, a koliko ih se obnavlja? Jeste li zadovoljni odazivom suvlasnika na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost?

Po pitanju energetske obnove stojimo vrlo dobro, suvlasnici zgrada koji su iskazali ozbiljnu namjeru da sudjeluju u energetskoj obnovi svi su i dobili sredstva. Naravno, ako su njihovi projekti zadovoljili propisane uvjete fonda.

NATJEČAJI U tom kontekstu, Zavod za stanovanje je imao 14 projektnih prijedloga. Do sada su provedeni javni natječaji za izbor izvođača radova, donesene su odluke o izboru, te se zatvaraju financijske konstrukcije.

Također, imali smo i još šest projektnih prijedloga u kojima su prijavitelji bili predstavnici suvlasnika. Osigurali smo im povoljne uvjete kreditiranja preko komercijalnih banaka s kojima imamo potpisane ugovore o poslovnoj suradnji.

  • Koliko je u 2017. realizirano kredita za sanaciju pročelja, krovova i dizala u osječkim zgradama? Jeste li zadovoljni tom brojkom?

Tijekom 2017. putem kreditne linije za sanaciju pročelja, krovova i dizala do sada su realizirane obnove u 23 zgrade, od toga 10 pročelja i 13 krovova. Jako smo zadovoljni takvim razvojem situacije obzirom da je u većem dijelu riječ o velikim zgradama, a s druge strane to je i izvrstan početak promocije naše kreditne linije i potencijala.

USPJEH Upravo su informacije o tim uspješno provedenim obnovama sada glavna tema prilikom razgovora s predstavnicima suvlasnika zgrada koje planiraju obnovu.

Oni sad prvi puta jasno vide koliko su ti poslovi kompleksni, koliko traju pripreme, što je sve potrebno prethodno napraviti i iskomunicirati s ostalim suvlasnicima, koje su moguće zapreke prilikom ishođenja dokumentacije, koliko je važna uloga naših stručnjaka u procesu pripreme i nadzora projekta i kako je na kraju sve to skupa moguće financirati na način da ne opterećuje previše inače ugrožene kućne budžete pojedinih suvlasnika. Mnogima je tek sada jasno da se to može i da se isplati koristiti usluge Zavoda koji ih vodi kroz sve te postupke.

  • Komunicirate li izravno sa predstavnicima suvlasnika stambenih zgrada? Koji su problemi koje vam najčešće iznose?

Kako sa predstavnicima suvlasnika tako i sa samim suvlasnicima imamo stalni neposredan kontakt vezan za cjelokupnu problematiku oko održavanja stambenih zgrada. U tom pravcu organizirali smo i javne tribine po gradskim četvrtima na kojima smo suvlasnicima prenijeli sve bitne elemente koji se odnose na održavanje zgrada i rješavanje po njihovim zahtjevima. O tome sam već govorio.

KOMUNIKACIJA Razvili smo suvremene kanale komuniciranja putem kojih smo praktički u dnevnoj komunikaciji s korisnicima svojih usluga. Za svako pitanje sad imamo odgovor koji je rezultat prethodno u praksi rješenog problema i takve informacije prema korisnicima guramo unaprijed.

Često se događa da ljudi međusobno komuniciraju, uče iz iskustva investitora u prethodno obavljenim poslovima obnove i onda nama dolaze samo s pitanjima koja proizlaze iz eventualno različitih projektnih zahtjeva i općenito različite strukture suvlasnika zgrada, različitih zgrada i potreba njihova održavanja. Naprosto je sjajno da smo pronašli načina da od uspješno odrađenih poslova napravimo sadržaj koji primarno zanima sve naše korisnike. To je rezultiralo i konkretnim povećanjem interesa za naš rad, pa nam je u prvih nekoliko mjeseci ove godine pristupilo i ugovore o upravljanju sa Zavodom potpisalo čak devet novih zgrada, od kojih neke imaju i više desetaka, odnosno gotovo stotinu stambenih jedinica i poslovnih lokala. Dobre informacije se brzo šire.

  • Kolika je trenutno naplativost pričuve? Koliko ste postupaka prisilne naplate prema vlasnicima stanova zbog neplaćanja pričuve pokrenuli u prošloj godini? Imate li u tom segmentu što preporučiti ostalim članovima udruge Upravitelj?

Naplativost pričuve u Zavodu je oko 90%. Tijekom 2017. smo podnijeli oko 1200 ovršnih prijedloga za naplatu pričuve putem javnih bilježnika. Postupci u pogledu naplate su odlični s obzirom na sve težu materijalnu situaciju suvlasnika, odnosno ponekad objektivne nemogućnosti plaćanja duga.

DOBRA POZICIJA Iskoristit ću svoju novu poziciju u udruzi da se temeljitije informiram o stanju naplate kod drugih upravitelja u drugim dijelovima države, pa ćemo vidjeti. No, mislim kako su naša iskustva i u tom segmentu u premium poziciji.

Naime, bolja naplata pričuve, između ostaloga, je i izravan rezultat informiranja obveznika pričuve o tome na što se sve troši njihov novac. A mi smo tu otišli najdalje.

KOMENTIRAJTE