Udruženje stanara educira podstanare i iznajmljivače stanova

Udruženje stanara grada Osijeka utemeljeno je 1993. godine i od tada kontinuirano djeluje kao nestranačka i neprofitna udruga u životu grada. Rad je volonterski sa željom učiniti život u Osijeku ljepšim i kvalitetnijim. Okuplja vlasnike kuća i stanova, suvlasnike, najmoprimce, osobe u podnajmu, korisnike socijalnih stanova. O dva nova projekta govori predsjednica udruge, Vlasta Auguštin.

  • Za Udruženje stanara grada Osijeka u 2018. godini osigurano je 10.000 kuna za projekt „Podstanari – prava i obveze“ i 10.000 kuna za projekt „Podstanari – energetski certifikat“. O kakvim je projektima riječ?

Ovdje je riječ o projektu „Podstanari – prava i obveze“ kojim želimo educirati podstanare, suvlasnike, vlasnike stanova i predstavnike suvlasnika, o njihovim pravima, ali i obvezama. Premda su prava i obveze regulirane Zakonom o najmu stanova, on se rijetko primjenjuje. Procjenjuje se da Hrvatska danas broji oko 150.000 kućanstava koje možemo povezati sa podstanarstvom, dok se u Osijeku taj broj procjenjuje na 12.000 do 15.000. Taj broj varira, jer veliki broj podstanara nije prijavljen. Ovim projektom želimo utjecati i na takve situacije.

ZAKON Projektom „ Podstanari – energetski certifikat“ želimo upoznati najmoprimce i najmodavce sa zakonom kojim je propisana izrada energetskog certifikata, ako bitnog dokumenta pri sklapanju ugovora o najmu.

Priručnik, koji želimo približiti zainteresiranim građanima trebao bi pridonijeti kvalitetnijim odnosima u stambenim zajednicama.

  • Obraćaju li vam se građani za savjete ili pomoć?

Da. Građani nam se javljaju za savjete i pomoć i to u direktnim kontaktima, putem telefona, e-maila, Facebooka iz cijele Hrvatske.

  • Jeste li zadovoljni suradnjom s gradom Osijekom?

Mi radimo za dobrobit građana grada Osijeka i zadovoljni smo sa dosadašnjom suradnjom sa gradskim strukturama, koja naravno uvijek može biti i bolja. Grad Osijek nam pomaže besplatnim ustupanjem prostora, ali on nažalost više, zbog dotrajalosti – ne zadovoljava potrebe naše udruge. Ovaj ćemo problem nastojati također riješiti uz pomoć Grada.

KOMENTIRAJTE