Pokrenuto 20 projekata energetske obnove zgrada

Preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuto je 20 projekata energetske obnove zgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje. Riječ je o 30-ak ulaza stambenih zgrada na kojima se obnavljaju pročelja, krovovi i stolarija. Suvlasnici će tako ostvariti do čak 60 posto nepovratnih sredstava ukupne vrijednosti obnove, odnosno ostvarit će znatne financijske uštede.

– Ušteda na toplinskoj energiji je minimalno 50 posto, a praksa je pokazala da su uštede nakon završetka radova veće i od 60 posto – ističe Bojan Bodražić, direktor Zavoda za stanovanje.

SUFINANCIRANJE Zgrade na upravljanju kod Zavoda obnavljaju se i preko kreditne linije čiju kamatu sufinanciraju Osječko-baranjska županija, s dva posto, i Grad Osijek, s jedan posto.

Županija sufinancira i izradu projektne dokumentacije za zgrade, i to do 50.000 kuna. Preko te kreditne linije u 2018. obnovljeno je, ili je njihova obnova u tijeku, 25 stambenih zgrada.

– Velik se dio zgrada nalazi u užem gradskom središtu i riječ je o objektima koji su zaštićeno kulturno dobro, pa je za sve građevinske zahvate potrebno ispuniti uvjete koje propisuje Konzervatorski odjel. Suvlasnici tih stambenih zgrada financijska sredstva osiguravaju preko Zavoda kreditnim linijama osiguranima kod poslovnih banaka, gdje kamatnu stopu u određenom postotku sufinanciraju Grad Osijek i Osječko-baranjska županija ako su sredstva na računu zajedničke pričuve nedostatna – dodaje kaže Bodražić.

Grad Osijek također je omogućio suvlasnicima putem javnog poziva povlačenje novca od spomeničke rente za obnovu pročelja i krovova.

 

KOMENTIRAJTE