Brisovna očitovanja tek nakon podmirenja cjelokupnog duga

Grad je Zavodu ovaj posao povjerio u prosincu 2005., a formalno su ga djelatnici Zavoda počeli obavljati od 1. siječnja 2006. Do tada je naplatu obročne otplate stambenih kredita provodila PBZ. Kod primopredaje posla od PBZ-a je preuzeta zbirna evidencija uplate kupaca stanova, odnosno dugova, a ne evidencija po mjesečnim obrocima.

– Evidentno je da danas, gotovo 15 godina poslije, tu imamo otvoren problem koji je potrebno riješiti, s obzirom na to da je dio uplata kupaca knjižen na način da su zatvarana najstarija potraživanja, a dio uplata je ostao otvoren zbog spornog potraživanja. Bilo bi puno lakše i vjerojatno bi do danas bila pročišćena većina tih problema da su usklađivanja krenula prije i da su individualni razgovori s građanima kupcima stanova bili obavljani od samoga početka – ističe direktor Zavoda za stanovanje, Bojan Bodražić.

Riječ je o stanovima koje su građani, bivši nositelji stanarskih prava i HRVI, mogli otkupiti odjednom ili uz mogućnost obročne otplate do 30 godina.

EVIDENCIJA Podneseno je desetak tisuća zahtjeva za sklapanje takvih ugovora, dok je u evidenciji Zavoda oko 4.500 predmeta po kojima kupci otplaćuju stanove.

– Briga o naplati obročne otplate stanova, između ostaloga, podrazumijeva i poslove slanja opomena dužnicima te organizaciju naplate prisilnim putem. I mi smo te metode bili dužni organizirati, slati opomene pred tužbe i uvidom u poslovne knjige pozivati dužnike da ispune dospjele obveze plaćanja obroka za kupljene stanove – dodaje, te napominje kako u ovo vrijeme istječe velik broj ugovora i kupci stanova trebaju brisovna očitovanja radi skidanja hipoteke s otkupljenih stanova. A brisovna je očitovanja moguće izdavati tek nakon podmirenja cjelokupnog duga.

OPOMENE Da bi ubrzali proces, Zavod je poslao oko 1.300 opomena, po kojima se javio 331 kupac stana. Njih 183 došlo je uskladiti dugova.

– Pozvali smo sve one kupce kod kojih su se otplatne rate primaknule kraju, a na isti smo način o dugu obavijestili i one kupce za koje je evidentiran dug manji od tri mjesečna obroka kako bi se zasebno utvrdilo eventualni stvarni dug. Postupci prisilne naplate u predmetima otkupa stanova neće se pokretati dok se ne obavi cjelokupno usklađenje svih uplata. U konačnici, provest ćemo usklađenja i kupcima stanova izdati brisovna očitovanja radi brisanja založnog prava nad njihovom nekretninom u zemljišnim knjigama – naglašava.

 

KOMENTIRAJTE