Info

Kaštelanska 42a, novi krov

Suvlasnici su na računu zajedničke pričuve imali 60.000 kuna, no ta sredstva nisu bila dovoljna za potrebne radove, te su morali podići kredit.