Građani trebaju prijaviti potencijalni azbestni otpad

Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo Grada Osijeka u srpnju 2017. raspisao je Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal.

AZBESTNI OTPAD Potrebno je dostaviti podatke o lokacijama kuća, garaža, pomoćnih objekata, poljoprivrednih ili gospodarskih objekata te podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Ispunjeni obrasci mogu se predati osobno u pisarnicu Grada Osijeka ili u uredima gradskih četvrti i mjesnih odbora, a mogu se poslati i poštom. Prikupljeni podaci će se po isteku roka za prijavu proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

KOMENTIRAJTE