Javne tribine o kolektivnom stanovanju po gradskim četvrtima

U organizaciji Zavoda za stanovanje tijekom godine se održava desetak javnih tribina po gradskim četvrtima u Osijeku na temu problematike zajedničkog stanovanja. Na tribinama se predstavnici Zavoda i partnerskih tvrtki susreću s predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada i razmjenjuju iskustva s ciljem rješavanja problema i informiranja o potencijalima podizanja standarda zajedničkog življenja.

– Iskustva koja smo dobili u ovih nekoliko godina, koliko idemo s ovim ciklusom tribina, utvrdila su nas u namjeri da za sve suvlasnike pripremimo tiskanu brošuru u kojoj će biti razjašnjeni svi pojmovi i najvažnije informacije vezani uz kolektivno stanovanje. Osim toga, završetak godišnjih ciklusa tribina ne znači da je gotova i suradnja s predstavnicima suvlasnika. Štoviše, vrata moga ureda i, dakako, cijelog Zavoda stalno su otvorena za potrebe redovite dvosmjerne komunikacije – kaže Bojan Bodražić, direktor Zavoda za stanovanje.

PAŽNJA! Svi trebaju znati da je dimnjačarska služba građanima na usluzi 24 sata.

– Problematika održavanja zgrada vrlo je kompleksna, zanimljive su mi bile sugestije predstavnika suvlasnika. No mogu reći da su na naš poziv da dođemo i obavimo besplatan pregled zgrada već javio određeni broj suvlasnika i drago mi je da ćemo tako nastaviti suradnju – kaže Boris Banjan, zapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.

Dejan Lončarić iz Dimnjaka kaže kako su tribine pridonijele boljoj informiranosti građana o pravnoj regulativi vezano uz održavanje dimnjaka i loženje, pa je bolja i suradnja prilikom koordinacije prilikom uklanjanja neispravnosti uočenih na zgradama.

– Tribine su važne jer mimo njih građani/stanari vrlo površno ulaze u tematiku osiguranja. Nekako je razmišljanje ljudi kada naprave policu da je sve osigurano. Naš je interes što više ljude usmjeriti u kvalitetu police, u čitanje i analizu u prijavi štete – kaže Hrvoje Bogud iz Croatia osiguranja.

Martina Mikulić iz OTP banke kaže kako je banka razvila model suradnje sa suvlasnicima zgrada, a na tribine se odazivaju kako bi se i sami bolje upoznali s navikama i potrebama stanara zgrada.

 

KOMENTIRAJTE