Preko Zavoda zgrade imaju obvezno i dodatno osiguranje

Obzirom da Zavod za stanovanje raspolaže s gotovo 80 posto stambenog fonda kolektivnog stanovanja (stanovi i poslovni prostori) na području Osijeka, za svoje je klijente postigao najpovoljniju cijenu premije osiguranja

– Rekao bih da su to najbolje cijene u cijeloj Hrvatskoj – kaže Bojan Bodražić, direktor Zavoda za stanovanje.

Direktor je pojasnio i kako to osiguranje zgrade pokriva osnovne opasnosti koje uključuju rizike od posljedice požara i udara groma, eksplozije (osim eksplozije od nuklearne energije), oluje ili grada (tuče), a pokrivena je i šteta nastala zbog udara motornih vozila u osiguranu građevinu, pada i udara letjelice, te se rješava i odgovornost prema trećim osobama.

SVI RIZICI Premija osiguranja individualnog stana korisnika je više nego povoljna, kreće se već od nepunih 200 kuna za godinu dana, a obuhvaćeni su svi rizici.

– Primjer, pao je snijeg s krova zgrade i izazvao štetu na parkiranom vozilu ispred zgrade. Ovo osiguranje pokriva takvu štetu. No, ako padne posuda s cvijećem s prozora i ozlijedi prolaznika, tada je za nadoknadu štete odgovoran vlasnik tog stana – kaže direktor.

Imovina suvlasnika, kao i privatna odgovornost nisu u pokriću, što znači da svaki vlasnik stana ili korisnik stambenog prostora sam sebi ugovara posebnu policu osiguranja koja mu štiti njegovu osobnu imovinu i stvari u kućanstvu od požara, izljeva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, odgovornosti, provale, krađe razbojstva, loma stakla i slično. Naravno, i sva ta dodatna pokrića moguće je ugovoriti preko Zavoda za stanovanje.

KOMENTIRAJTE