Zaštita od požara

Zakon o zaštiti od požara obvezuje vlasnike, odnosno korisnike objekata da instalacije koje su namijenjene za gašenje ili dojavu požara moraju provjeravati najmanje jednom godišnje. Isto je i sa uređajima, opremom i sredstvima za gašenje požara. Zavod za stanovanje ima ugovor s pet servisera vatrgasnih aparata i svi rade po istim cijenama.

– Problem je napraviti projekte požarnog opterećenja i po tome odrediti točan broj protupožarnih aparata. Stoga se propisuje barem jedan aparat po etaži – objašnjava Ivan Dješka, referent Zavoda za stanovanje

Zakonski rok ne postoji, ali postoji preporuka po kojoj se protupožarni aparati trebaju uvesti u sve zgrade koje ih ne posjeduju.

Unutrašnje hidrantske instalacije u zgradama moraju se održavati i držati u ispravnom stanju u pogledu tlaka i protoka vode kao i hidrantskih ormarića. Kontrola hidrantske mreže obavlja se svakih pet godina.

KOMENTIRAJTE