Zaštita stambenih zgrada sustavom videonadzora

Jednokratna investicija u sustav videonadzora dugoročno smanjuje troškove održavanja zgrade kroz uštede – primjerice u sanaciji fasade i dizala oštećenih grafitima, glavnih ulaznih vrata, poštanskih sandučića, hidrantskih ormarića i druge opreme zgrade. Kamerama visoke rezolucije moguće je identificirati počinitelje, tako da se ugradnja sustava videonadzora svakako preporučuje.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima člankom 41. propisuje da je za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitoga upravljanja zgradom potrebna suglasnost svih suvlasnika, odnosno da su to izvanredni poslovi.

SUGLASNOST Stoga se ugradnja sustava videonadzora smatra izvanrednim poslom i bitno je da nijedan od suvlasnika nije protiv toga.

Sustave videonadzora mogu ugrađivati samo ovlaštene tvrtke i licencirane osobe (zaštitari-tehničari), a licence izdaje MUP. Vlasnik ili korisnik štićenoga objekta dužan je u ispravnome stanju održavati ugrađeni sustav tehničke zaštite kao i njegove dijelove i najmanje jednom godišnje ih servisirati. Preporučuje se da pristup snimci ima samo jedna osoba (predstavnik suvlasnika) radi onemogućavanja zlouporabe videozapisa.

KOMENTIRAJTE