Udruga Upravitelj obuhvaća 90% stambenog fonda kolektivnog stanovanja

Udruga Upravitelj okuplja najveći broj upravitelja iz cijele Hrvatske, među kojima je i osječki Zavod za stanovanje. Ovakav način funkcioniranja ima brojne prednosti i u mnogome olakšava rad upraviteljima, bez obzira djeluju li oni u manjim sredinama ili većim gradovima, jer su problemi uglavnom isti.

U proteklom je mandatu direktor Zavoda za stanovanje, Bojan Bodražić, poseban naglasak stavio na aktivniju ulogu Zavoda u Udruzi Upravitelj.

NAJVEĆA UDRUGA Upravitelj je najveća udruga svih upravitelja na području Hrvatske, koja obuhvaća gotovo 90% cijelog stambenog fonda kolektivnog stanovanja.

Kao stalni član Upravnog odbora Udruge, Bodražić aktivno sudjeluje u njenom radu, naročito u izradi prijedloga sve dokumentacije koja se odnosi na poslove upravljanja prema raznim ministarstvima, Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, poslovnim bankama, osiguravajućim društvima, sudovima i drugim tijelima javne vlasti.

KOMENTIRAJTE