Putem kreditne linije Zavoda godišnje se realizira oko 30 kredita

Putem kreditne linije Zavoda za stanovanje redovito se financiraju radovi na obnovi zgrada, a svi suvlasnici koji za svoje zgrade dostave potrebnu dokumentaciju uglavnom bez većih problema i ishode kredit za obnovu nekog dijela zgrade.

VEĆI ZAHVATI Najčešće je riječ o većim zahvatima, za koje suvlasnici na zajedničkom računu pričuve nemaju dovoljno sredstava, poput obnove pročelja, krovova ili pak dizala.

– Zavod za stanovanje ima potpisane ugovore o kreditiranju s tri banke: Privrednom bankom Zagreb, OTP i Kent bankom. Mimo energetske obnove, godišnje imamo oko 30 ugovora o kreditima – ističe Davor Mrčela iz Zavoda za stanovanje.

Suvlasnici koji se odluče za obnovu trebaju potpisati suglasnost za izvođenje radova na zgradi. Potom predstavnik suvlasnika upućuje zahtjev Zavodu za investicijom, dok Zavod izrađuje troškovnik za zgradu.

Slijedi prikupljanje troškovnika izvođača radova koji sa Zavodom imaju potpisane ugovore, a nakon odabira najpovoljnijeg izvođača zgrada upućuje zahtjev za kredit. Banka ispostavlja ponudu sa svim elementima – iznosom kredita i mogućim rokom otplate, a tada suvlasnici prihvaćaju ponudu, odnosno dogovaraju rokove za otplatu kredita. Otprilike mjesec dana traje prikupljanje dokumentacije i ishođenje kredita.

SUGLASNOST Suvlasnici potpisuju suglasnost koja se ovjerava kod javnog bilježnika, a ugovor o kreditu potpisuju direktor Zavoda, predstavnik suvlasnika i banka.

Prilikom postupka kreditiranja, Zavod za stanovanje je posrednik i priređuje svu potrebnu kreditnu dokumentaciju. Na predstavniku suvlasnika je samo da prikupi potrebne potpise na suglasnostima suvlasnika i da ih donese u Zavod za stanovanje.

ULOGA Posebno je važna uloga predstavnika suvlasnika zgrade u cijelom postupku oko pripreme kreditnog posla jer ta osoba obavlja vrlo kompleksnu komunikaciju, jer kreditno zaduženje mora odobriti 60% suvlasnika zgrade.

S jedne strane, u stalnom je kontaktu s ostalim suvlasnicima, skuplja njihove suglasnosti i dužan im je prenositi sve informacije. A s druge strane, mora biti uključen u stalnu komunikaciju sa stručnjacima Zavoda za stanovanje u svim procesima koji prethode zaključivanju ugovora o kreditu.

 

 

 

 

KOMENTIRAJTE