Osiguranje stambenih zgrada od požara i drugih rizika

Najbolji izbor osigurateljnog pokrića za suvlasnike u zgradama je osiguranje stambenih zgrada od požara i drugih rizika na novu vrijednost te osiguranje od odgovornosti iz posjeda etažnih vlasnika zbog potencijalno vrlo visokog iznosa šteta koje mogu nastati. Štete su u pokriću po zajedničkoj polici osiguranja na kojoj se kao ugovaratelj osiguranja nalazi i Zavod za stanovanje.

Moguće je ugovoriti još tri dodatna rizika: osiguranje zajedničkih instalacija i uređaja stambene zgrade od loma i drugih rizika, osiguranje loma stakla na zajedničkim dijelovima zgrade i osiguranje stvari kućanstva etažnih vlasnika.

UGOVARANJE Suvlasnik može ugovoriti dodatnu pojedinačnu policu za osiguranje stvari kućanstva.

Zajednička polica obuhvaća osiguranje stambenih zgrada od požara i nekih drugih rizika na novu vrijednost od 6.000 kn po kvadratu neto korisne površine. Osiguranje od odgovornosti iz posjedovanja etažnih vlasnika sa svotom osiguranja po štetnom događaju od 200.000 kn.

U okviru osiguranja od požara ugovoreno je pokriće za sedam osnovnih požarnih rizika – požar i direktan udar groma, eksplozija (osim eksplozije od nuklearne energije), oluja, tuča, udar vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt, pad i udar letjelice, manifestacije i demonstracije), uz mogućnost ugovaranja dopunskih rizika.

PRIJAVA ŠTETE U suradnji s upraviteljem nastanak štete se prijavljuje telefonski ili na e-mail prijava.osijek@crosig.hr, a naknadno se dostavlja pismena prijava, uz komisijski zapisnik o šteti i fotografije.

Po potrebi, procjenitelj kontaktira osiguranika i dogovara termin za obavljanje očevida štete. U suprotnom, procjenitelj procjenjuje štetu na temelju dostavljene dokumentacije. Osiguranik dostavlja račun o sanaciji štete i po potrebi ostalu dokumentaciju.

Nakon obavljene procjene i prikupljanja potrebne dokumentacije utvrđuje se (ili ne utvrđuje) obveza i likvidira šteta, te daje na isplatu utvrđeni iznos osigurnine. Osiguranik dobiva pismenu obavijest o likvidaciji štete i informaciju da će biti isplaćen na njegov račun. Nakon dostave dokumentacije šteta se isplaćuje u roku od najviše sedam dana.

CROATIA OSIGURANJE Sve zgrade na upravljanju kod Zavoda za stanovanje osigurane su kod Croatia osiguranja. Svake se godine provodi natječaj za osiguranje zgrada.

– Na taj način postižemo jednu od najnižih cijena osiguranja zgrada u Hrvatskoj. Na odabir osiguravajućeg društva utječe cijena premije s uvjetima plaćanja, popis rizika osiguranja, pouzdanost, proteklo iskustvo na osiguranju zgrada i slično – naglašava Krešo Čačija, voditelj Tehničkog sektora u Zavodu za stanovanje.

Osiguranje zgrade plaća se iz pričuve, a računa se po kvadratu svih prostora u zgradi. Zgrada je osigurana u cjelini odnosno osigurani su stanovi, poslovni prostori i sporedni dijelovi, podrumi, tavani.

KOMENTIRAJTE