Podatci o dužnicima pričuve vidljivi samo suvlasnicima

Zbog pogrešnog tumačenja  Opće uredbe Europske unije  2016/679, određuju se pravila po kojima se osobni podatci građana ne mogu koristiti u javnosti. Shodno tome, pojedini upravitelji u godišnjim bilancama  ne dostavljaju suvlasnicima podatke o suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu.

IZMEĐU SUVLASNIKA Pošto se radi o suvlasničkoj zajednici  u kojoj su obvezni odnosi regulirani međuvlasničkim ugovorom, gdje su uzajamno svi suvlasnici poznati, uredba se ne odnosi na dostupnost podataka između suvlasnika, ističu u Hrvatskoj udruzi stanara i suvlasnika zgrada.

No ti se podatci ne smiju javno isticati na oglasnim pločama ili na drugi način i nijedan suvlasnik te podatke ne smije učiniti dostupnim osobama izvan suvlasničke zajednice, odnosno široj javnosti.

Zakonska obveza svakog upravitelja je da svim suvlasnicima učini dostupnim podatke o poslovanju zgrade na siguran način kako ti podatci ne bi dospjeli u javnost na način da se šteti nekom od suvlasnika.

KOMENTIRAJTE