Udruženje stanara izdaje priručnik PRIČUVA – prava i obveze

Udruženje stanara grada Osijeka uskoro će izdati priručnik „PRIČUVA – prava i obveze“ kojim će informirati i educirati suvlasnike stanova o pravima i obvezama koje proizlaze iz zajedničke imovine suvlasnika koju zovemo pričuvom.

– Na taj ćemo način dati mogućnost svim zainteresiranim suvlasnicima da dobiju odgovore na mnoga pitanja, a predstavnicima suvlasnika olakšati komunikaciju sa suvlasnicima – naglašava Vlasta Auguštin, predsjednica Udruženja.

Udruženje stanara svojim djelovanjem – direktnim kontaktima, putem telefona, e-maila i Facebooka rješava mnoge stambene probleme i nejasnoće i upućuje suvlasnike na razvijanje kulture stanovanja.

INTERESI Ujedno štiti i promiče interese vlasnika stanova, ali i svih onih subjekata koji utječu na kvalitetu stanovanja u našem gradu.

Udruženje stanara grada Osijeka osnovano je 1993. godine sa željom učiniti život u Osijeku ljepšim i kvalitetnijim. Okuplja vlasnike kuća i stanova, suvlasnike, najmoprimce, osobe u podnajmu, te korisnike socijalnih stanova.

KOMENTIRAJTE