Grad Osijek propisao nova pravila o postavljanju dimovodnih instalacija

Grad Osijek još je u lipnju propisao nova pravila o postavljanju dimovodnih instalacija na pročeljima višestambenih zgrada, a u Gradskoj su upravi predstavljeni načini i uvjeti postavljanja dimovodnih instalacija na dijelovima pročelja koji su vidljivi s javnih površina.

PRAVILA Više neće biti moguća rješenja u kojima jedan suvlasnik nauštrb drugih postavlja fasadni dimnjak za svoje trošilo.

Pri zamjeni trošila ubuduće će se provjeravati i postojeće dimovodne instalacije, a kako u većini slučajeva u našem gradu one ne odgovaraju europskim standardima – pitanje je trenutka kada će stanari višestambenih zgrada imati potrebu ili rekonstruirati postojeći dimnjak ili izgraditi novi.

Procedura je sljedeća – prvo tijelo kojem se predstavnik suvlasnika treba obratiti u slučaju da jedan od suvlasnika mijenja svoje trošilo je tvrtka Dimnjak d.o.o.

Ona tada projektantima daje na uvid postojeće stanje dimnjaka te prijedloge tehničkih rješenja. Moguće opcije su ili sanacija postojećeg dimnjaka ili izgradnja novog dimovodnog sustava u sklopu objekta. Treća, krajnja opcija u slučaju da prethodne dvije nisu izvedive jest postavljanje instalacije na pročelje zgrade.

NIŠTA BEZ SUGLASNOSTI No, bez suglasnosti i dogovora svih suvlasnika, bilo koja opcija bit će teško izvediva.

Intencija Grada je da se problem dimovodne instalacije rješava u sklopu zgrade, da ne ide na fasade. Ovom Odlukom pronašlo se urbanistički i arhitektonski prihvatljivo rješenje zajedničkih instalacija.

ISTA BOJA Ukoliko nikako drugačije ne može, i instalacija mora ići po fasadi, tada zajednička cijev mora biti u boji pročelja.

KOMENTIRAJTE