U siječnju novi poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Za siječanj je najavljeno otvaranje novih poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Upravo zahvaljujući javnim pozivima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, u Osijeku su pokrenuta 22 projektna prijedloga energetske obnove zgrada na upravljanju kod Zavoda za stanovanje. Na tim su objektima obnovljena pročelja, krovovi i stolarija, a suvlasnici ostvarili do čak 60 posto nepovratnih sredstava ukupne vrijednosti radova energetske obnove.

Direktor Zavoda za stanovanje Bojan Bodražić ističe kako su novim natječajem osigurana znatno manja sredstva u odnosu na prethodni natječaj, a najavljena je i velika promjena u pogledu prijave potrebne dokumentacije.

– Riječ je o elektronskim prijavama putem aplikacije. Bez obzira na kvalitetu projektne dokumentacije, suvlasnici nemaju zagarantiranu sigurnost da će u konačnici projekt biti prihvaćen.

Dodaje kako je Zavod educirao suvlasnike o važnosti energetske obnove i načinu na koji povući sredstava. Komunicirali su izravno sa strankama, ali i kroz redovne sastanke sa suvlasnicima unutar samih zgrada. Kao pripremu za subvencioniranu energetsku obnovu organizirali su i niz tribina u gradskim četvrtima.

Kao predsjednik Udruge Upravitelj, Bodražić naglašava kako je energetska obnova višestambenih zgrada najaktualnija tema kada je u pitanu stanovanje u Hrvatskoj.

Dodaje kako su članovi udruge Upravitelj zajednički uspjeli povući čak 70% novca s posljednjeg natječaja za energetsku obnovu višestambenih zgrada, gdje je ukupna investicija projekta Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja iznosila više od milijardu kuna. Od toga je više od 560 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

– Nadam se da će novi natječaj u 2020. biti uspješan za sve upravitelje, odnosno suvlasnike zgrada kojima upravljaju. Zavod za stanovanje će i nadalje učiniti sve što je potrebno da zgrade pod našim upravljanjem, a čiji suvlasnici žele subvencije, budu spremne – dodaje.

 

KOMENTIRAJTE