Za osiguranje posebnih i zajedničkih dijelova odabrano Croatia osiguranje

Zavod za stanovanje za sve je zgrade pod svojim upravljanjem proveo javni natječaj radi prikupljanja ponuda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrada – hodnika, tavana, podruma i posebnih dijelova – stanova i poslovnih prostora, u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Za 2020. godinu odabrano je Croatia osiguranje d.d. kao osiguravajuća tvrtka koja je dala najpovoljniju ponudu.

Police koje je Zavod kao upravitelj sklopio za sve suvlasnike u iznosu su od 6.000 kuna, a služe za pokrivanje odgovornosti etažnih vlasnika zgrada prema trećim osobama iz posjedovanja i korištenja stambeno-poslovne zgrade u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. u iznosu od 200.000 kuna po štetnom događaju.

STVARNE POTREBE Važno je istaknuti da Zavod u ime i za račun suvlasnika ne sklapa dugoročne police i time financijski ne opterećuje pričuvu dugoročno, s obzirom na stvarne potrebe zgrade za osiguranim rizicima.

– Suvlasnici stambenih zgrada združenim procesom osiguranja dobivaju izuzetno nisku premiju osiguranja, što u konačnici čini znatnu financijsku uštedu jer Zavod upravlja s gotovo 80% stambenog fonda kolektivnog stanovanja na području Osijeka te na taj način osigurava veliku površinu stambenih zgrada, približno 1.250.000 četvornih metara – zaključuje Bojan Bodražić, direktor Zavoda za stanovanje.

KOMENTIRAJTE