Obavijest korisnicima usluga Zavoda za stanovanje

U skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Grada Osijeka, zbog ograničenja širenja bolesti COVID-19, molimo sve sugrađane – korisnike naših usluga, da osobno ne dolaze u prostorije Zavoda za stanovanje, posebno u situacijama koje nisu hitne.

Svi naši djelatnici i dalje su Vam na raspolaganju, te nam se za sve upite i probleme možete obratiti na broj telefona: 031/209 700, putem e-maila: info@zavodzastanovanje.hr ili na našoj Facebook stranici.

Svima želimo bezrezervno pridržavanje danih preporuka, kako bi se stanje čim prije normaliziralo.

 

OBAVIJEST O KORIŠTENJU DIZALA U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA

Prema preporuci Stožera civilne zaštite Grada Osijeka obavještavamo predstavnike suvlasnika zgrada u kojima se nalaze dizala, da na vidljivom mjestu istaknu obavijest o korištenju dizala u kojem se osobe trebaju voziti ili samostalno ili eventualno uz uže članove obitelji.

Dizala neka se koriste u što manjoj mjeri kako bi se ograničilo širenje bolesti COVID-19.

 

OBAVIJEST O DEZINFEKCIJI ZAJEDNIČKIH PROSTORA UNUTAR STAMBENIH ZGRADA

U svrhu prevencije i ograničenja širenja bolesti COVID-19, Zavod za stanovanje poduzima sve potrebne mjere u skladu s preporukama gradskih i nacionalnih nadležnih tijela te prati sve smjernice na području prevencije i epidemiološke situacije.

Zavod je u dogovoru sa tvrtkama za čišćenje osigurao da servisi dodatno provode mjere dezinfekcije zajedničkih prostora unutar same zgrade  – naročito stubišta, ulaznih vrata sa kvakom, rukohvata, dijelova dizala, poštanskih sandučića i slično, a u okviru cijene ranije sklopljenih ugovora.

U slučajevima kada zgrada ima dodatnih potreba za sredstvima za dezinfekciju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, oni su osigurani putem ovlaštene tvrtke. Predstavnici suvlasnika za narudžbu se mogu obratiti na telefon 031/513-579. Za plaćanje sredstava za čišćenje po ispostavljenim predračunima, predstavnici suvlasnika Zavod trebaju  kontaktirati putem elektroničke pošte na mail: ankica.skender@zavodzastanovanje.hr

Za sve dodatne upite možete se obratiti putem elektroničke pošte na mail: info@zavodzastanovanje.hr

 

UPUTE ZA POMOĆ STARIJIMA

Molimo predstavnike suvlasnika zgrada da s donjih linkova preuzmu letke s uputama za pomoć starijim osobama koje žive u višestambenim zgradama. Letke je potrebno isprintati i postaviti na oglasne ploče u zgradama, na ulazna vrata ili druga prikladna mjesta na kojemu će ih brzo vidjeti svi suvlasnici i stanari.

Preuzmi za print: Upute za siguran način obilaska starijih osoba
Preuzmi za print: Upute za siguran način primanja pomoći za starije osobe

 

HITNE INTERVENCIJE

VODOVOD
031 330-100 (0-24; prijava kvara na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama)

KANALIZACIJA
BRLIĆ 091 609 09 91; 091 509 09 91

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
031 24 32 43 (dežurni)

VODA
VOD KAN 098 995 66 36

HEP PLIN
0800 8813 (0-24; prijava kvara, smetnji ili havarije na plinskoj mreži)

DIMNJAK
031 20 88 33 (prijava kvara)

192 Policija
193 Vatrogasci
194 Hitna pomoć
112 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

www.koronavirus.hr

KOMENTIRAJTE