Dezinfekcija zajedničkih prostora unutar stambenih zgrada

U svrhu prevencije i ograničenja širenja bolesti COVID-19, Zavod za stanovanje kao odgovorno trgovačko društvo i upravitelj poduzima sve potrebne mjere u skladu s preporukama resornih gradskih i nadležnih nacionalnih tijela te prati sve smjernice na području prevencije i epidemiološke situacije.

DOGOVOR Zavod je u dogovoru  sa tvrtkama za čišćenje osigurao da servisi dodatno provode mjere dezinfekcije zajedničkih prostora unutar same zgrade, a naročito stubišta, ulaznih vrata sa kvakom, rukohvata, dijelova dizala, poštanskih sandučića i slično, u okviru cijene ranije sklopljenih ugovora.

U slučajevima kada zgrada ima dodatnih potreba za sredstvima za dezinfekciju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, Zavod ih je osigurao putem ovlaštene tvrtke. Predstavnici szvlasnika za narudžbu se mogu obratiti na telefon 031/513-579. Za plaćanje sredstava za čišćenje po ispostavljenim predračunima kontaktirajte Zavod putem elektroničke pošte na mail: ankica.skender@zavodzastanovanje.hr

Za  sve dodatne upite možete nam se obratiti putem elektroničke pošte na mail: info@zavodzastanovanje.hr

KOMENTIRAJTE