Jednostavnim putem do kredita za obnovu zgrade

Putem kreditne linije Zavoda za stanovanje redovito se financiraju radovi na obnovi zgrada. Najčešće je riječ o kreditiranju većih zahvata na zgradama za koje suvlasnici na zajedničkom računu pričuve nemaju dovoljno sredstava, poput obnove krovova, pročelja ili dizala.

Svi suvlasnici koji za svoje zgrade dostave potrebnu dokumentaciju, uglavnom bez većih problema i ishode kredit za obnovu nekog dijela zgrade, a kreditno zaduženje mora odobriti najmanje 60% suvlasnika zgrade.

SUVLASNICI BIRAJU Bitno je znati da suvlasnici sami odabiru banku s kojom će poslovati, a cijeli postupak pripreme kreditne dokumentacije i ishođenja kredita traje mjesec dana

– Zavod za stanovanje ima potpisane ugovore o kreditiranju s tri banke: Privrednom bankom Zagreb, OTP bankom i Kent bankom, a godišnje imamo otprilike 30 ugovora o kreditima – ističe Davor Mrčela iz Zavoda za stanovanje.

PROBLEM Najveći „problem“ s kojim se suvlasnici susreću jest prikupljanje potpisa jer mnogo stanova ima najmoprimce koje često ne zanimaju ulaganja jer to nisu njihovi stanovi

Suvlasnici koji se odluče za obnovu trebaju potpisati suglasnost za izvođenje radova na zgradi. Potom predstavnik suvlasnika upućuje zahtjev Zavodu za investicijom, a Zavod zatim izrađuje troškovnik za zgradu.

Slijedi prikupljanje ponuda izvođača radova koji sa Zavodom imaju potpisane ugovore, a nakon odabira najpovoljnijeg izvođača zgrada upućuje zahtjev za kredit. Banka ispostavlja ponudu sa svim elementima – iznosom kredita i mogućim rokom otplate, a tada suvlasnici prihvaćaju ponudu, odnosno dogovaraju rokove za otplatu kredita. Suvlasnici potpisuju suglasnost koja se ovjerava kod javnog bilježnika.

POTPIS Ugovor o kreditu potpisuju direktor Zavoda, predstavnik suvlasnika i banka.

 

KOMENTIRAJTE