Za dizala odgovorni suvlasnici zgrade

Prema službenoj definiciji, dizalo je postrojenje s kabinom koje je trajno namijenjeno za prijevoz osoba, osoba i robe (tereta) ili samo robe (tereta). U svakodnevnom životu većina stanara i osoba koje koriste dizala, o njima znaju onoliko koliko vide. Činjenica je da je najveći broj postojećih dizala ugrađenih u stambene zgrade u Hrvatskoj star između trideset i četrdeset godina pa ono što se vidi i nije reprezentativno i ne čudi da mnogi s nelagodom ulaze u dizala, pretpostavljajući da ta vožnja krije i neke rizike.

ODGOVORNI SUVLASNICI Pravilnikom o sigurnosti dizala (NN 58/10), koji se primijenjuje od 8. svibnja 2010. godine detaljno su propisane obveze suvlasnika dizala.  Za dizala su odgovorni suvlasnici zgrade, a Pravilnik ih obvezuje da brinu o sigurnoj uporabi i redovnom održavanju dizala te spašavanju osoba iz dizala u skladu s uputama o uporabi i održavanju, kao i da osiguravaju izvanredni i redovni pregled.

Pravilnik propisuje da je vlasnik dužan jednom godišnje osigurati redovni pregled dizala kod kojega mora sudjelovati održavatelj dizala. Održavanje dizala podrazumijeva potrebne postupke za vrijeme uporabnog vijeka dizala, za siguran rad dizala i njegovih sastavnih dijelova. Bitno je napomenuti da te poslove treba povjeriti isključivo ovlaštenim organizacijama, koje imaju stvarnu i pravnu odgovornost. Ako se pri održavanju utvrde nepravilnosti koje mogu dovesti do opasnog pogonskog stanja, dizalo se mora staviti van uporabe dok se one ne uklone. Vlasnik ne smije mijenjati ovlaštenu organizaciju dok god nisu otklonjeni svi nedostaci za koje je ona propisala rok za otklanjanje i ona mora i utvrditi jesu li oni u roku otklonjeni.

DUŽAN OSIGURATI Vlasnik dizala dužan je osigurati: redovno održavanje dizala jednom godišnje, izvanredne preglede dizala u slučaju nastalih osnovnih promjena na dizalu i stavljanje dizala u uporabu nakon nezgode.

Ako vlasnici dizala ne osiguraju uvjete za normalno funkcioniranje i održavanje dizala, mogu snositi sve eventualne posljedice. Tu odgovornost preuzimaju u trenutku otkupa stanova. Zakonski propisi predviđaju sankcije za neizvršavanje obveza, ali sankcije nikad ne mogu nadomjestiti posljedice, osobito kada je u pitanju ljudski život.

NUŽNO ODRŽAVANJE Dizala je nužno održavati i iz još jednog razloga – osim stanara, koriste ih i oni koji nam dolaze pomoći i o čijoj pomoći katkada ovisi naš život, poput hitne pomoći, vatrogasaca ili policije

KOMENTIRAJTE