Obnova i održavanje pročelja zgrada

Pročelje ili fasada ovojnica je čija je primarna funkcija štititi konstrukciju zgrade, a suvlasnicima omogućiti ugodan boravak u unutarnjim prostorijama. Pročelje je, uz krov i stolariju, element zgrade koji je najviše izložen agresivnom utjecaju okoline. Održavanjem fasada poboljšava se njihova funkcionalnost i produžuje se vijek.

Planiranje obnove pročelja sastoji se od nekoliko faza:

Faza 1 – dimenzioniranje, odabir izolacijskih materijala (građevinska fizika), odabir završnih slojeva, vizualizacija fasade, i slično.

Faza 2 – izvedba pročelja prema smjernicama zadanim u prvoj fazi

Faza 3 – održavanje pročelja

 

PARAMETRI Trajnost i funkcionalnost naše fasade ovisi o nekoliko parametra, a to su: vrsta i kvaliteta ugrađenih materijala, kvaliteta izvedbe, poštivanje smjernica struke i proizvođača materijala, atmosferski utjecaji (sunce, kiša, vjetar, led i sl.) te specifični utjecaji mikrolokacije u kojoj se objekt nalazi (smog, posolica i sl.).

 

Održavanje fasade  često se zanemaruje. To je velika pogreška jer upravo održavanje fasade omogućuje njezinu dugotrajnu funkcionalnost. Pročelje ne treba čistiti i bojiti svake godine, ali plansko održavanje u razdoblju od svakih sedam do dvanaest, ovisno o niže navedenim parametrima, jednoj stambenoj zgradi ne smije predstavljati problem.

 

PERIODIČNO ČIŠĆENJE Kako bi se održalo funkcionalno pročelje zgrade, potrebno je periodično čišćenje (svakih 7-12 godina) pročelja od nečistoća, prljavštvine i slično. U tom procesu vrše se i sitni popravci i prebojavanje fasadnim bojama, a sve kako bi se pročelje dodatno zaštitilo i da bi se održala njegova funkcionalnost.

KOMENTIRAJTE