Hitni i nužni popravci u stambenim zgradama

Sličnosti između nužnih i hitnih popravaka su velike, a razlike su što se potreba za obavljanjem hitnih popravaka javlja iznenada, a potrebno je brzo obaviti popravak, dok kod nužnih popravaka u načelu ne postoji tolika iznenadnost, a nije potrebna ni tolika brzina izvršenja popravaka. Razlika je i u tome što hitne popravke naređuje jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave, a nužne građevinski inspektor. Osim toga hitne popravke izvodi treća osoba (fizička ili pravna), dok nužne popravke izvodi upravitelj ili sami suvlasnici.

NUŽNI POPRAVCI Pod nužnim popravcima podrazumijevaju se radovi koje mora poduzeti upravitelj ili sami suvlasnici ako ne postoji upravitelj, po naredbi građevinskog inspektora, da bi se otklonila oštećenja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine od kojih prijeti opasnost po život i zdravlje ljudi.

Hitnim popravcima smatra se poduzimanje radova na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade naročito u slučaju: kvarova na plinskim instalacijama, kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu, puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije radi spriječavanja daljnjih štetnih posljedica, kvarova na električnoj instalaciji, znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala, prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora te znatnijeg oštećenja krova, narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade, kvarova na dizalu, otpadanja dijelova pročelja.

 

Nužnim popravcima smatra se poduzimanje radova osobito radi: sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja, sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala, sanacije ravnih i kosih krovova, sanacije klizišta, zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.), popravka pročelja zgrade, izolacije zidova, podova i temelja zgrade.

 

 

KOMENTIRAJTE