Održavanje i kontrola dimnjaka

Dimnjačarstvo je regulirano kao komunalna djelatnost i obavlja se u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova.

– Ovlašteni dimnjačar obavlja obvezne kontrole, čišćenja i mjerenja u određenim rokovima na dimovodnim objektima i uređajima za loženje bez obzira koriste li ih pravne ili fizičke osobe na području Grada Osijeka. Zadatak je dimnjačarske službe čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje, ali ciljevi dimnjačarske djelatnosti, uz zaštitu od požara, jesu i ušteda energije i kontrola onečišćenja okoliša. Stoga se dimnjaci koji se koriste redovito kontroliraju i čiste dva puta godišnje, dok se dimnjaci koji su izvan uporabe, takozvani pričuvni dimnjaci, kontroliraju jednom godišnje. Redovne dimnjačarske usluge obavljaju se od travnja do prosinca u tekućoj godini, i to tijekom travanja, svibnja, lipnja, listopada, studenog i prosinca – dimovodni objekti u uporabi, a tijekom srpnja i kolovoza dimnjaci van uporabe. Izvanredni dimnjačarski poslovi obavljaju se prema potrebi /narudžbenici Upravitelja – pojašnjava Dejan Lončarić iz tvrtke Dimnjak.

ISKAZNICA Zaposlenici ovlaštenog dimnjačara (dimnjačari) tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova moraju imati iskaznicu s brojem iskaznice, fotografijom i podacima ovlaštenog dimnjačara. Na zahtjev korisnika usluge svaki dimnjačar dužan je predočiti iskaznicu.

U višestambenim i poslovnim zgradama dimnjačar obavlja: vizualnu kontrolu dimovodnih objekata i ventilacija, što podrazumijeva utvrđivanje prohodnosti, funkcionalnosti odnosno položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava sustava dimovodnih objekata i ventilacija, čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje (kod plinskih uređaja za loženje kontrola analizom dimnih plinova izgaranja), kontrolu povrata dimnih plinova te mjerenje volumnog udjela CO u prostoru.

NAPLATA Dimnjačarske usluge za zajedničke dijelove zgrade se naplaćuju iz sredstava pričuve, dok se kontrola uređaja za loženje naplaćuje direktno od vlasnika/korisinika. Koncesionar za obavljanje dimnjačarske službe na području Grada Osijeka je tvrtka Dimnjak d.o.o. Ukoliko postoje odstupanja oko naplate, Upravitelj obavještava tvrtku DIMNJAK

 

KOMENTIRAJTE