Gromobranske instalacije

Kod udara munje javljaju se izvanredno veliki strujni valovi (veći i od 200.000 A). Oni lako mogu uzrokovati požar ili mehanička oštećenja na objektima, ukoliko dođe do neposrednog udara u sam objekt.
Budući da je udar munje u stvarnosti strujni val, učinkovita zaštita je namještanje odvodnika – gromobranske instalacije – na mjestima na kojima se takav udar očekuje. Gromobranska instalacija je skup smisleno postavljenih i pravilno dimenzioniranih vodiča, koji omogućuju toku munje najbrži i najsigurniji put u zemlju.

STRUČNJACI Izbor zaštite odnosno,dimenzioniranje zaštite,trebalo bi biti prepušteno stručnjacima, upoznatima sa standardima i propisima s područja zaštite od munje. Stručne osobe točno znaju na koja mjesta na objektu je potrebno postaviti gromobransku instalaciju, a na koja ne.

Ugradnjom gromobranske instalacije uspješno štitimo objekt od mehaničkih kvarova ili požara. Unatoč gromobranskim instalacijama može doći do oštećenja elektrouređaja u samom objektu. Do oštećenja tih uređaja može doći u slučaju udara munje u neki bliži objekt, tlo ili električnu mrežu. U električnim i drugim instalacijama pojave se prenaponi koji u pravilu uništavaju električne i elektronske aparate, a moguće i instalacije. Sama gromobranska instalacija je pred tim pojavama bespomoćna, jedina prava zaštita je prenaponska zaštita. Prenaponska zaštita je zaštita električnih instalacija, podatkovnih linija i na njih priključenih uređaja.

PRILIKOM UDARA MUNJE Najveći prenaponi javljaju se prilikom udara munje. Kod toga ne mora doći do direktnog udara u sam objekt, već može doći i do udara u obližnji objekt. Kod udaljenih udara mogu se pojaviti inducirani prenaponi kod kojih može doći do kvarova na elektrouređajima.

Pravilno namještena prenaponska zaštita ne štiti objekt od direktnog udara munje u sam objekt, nego štiti samo instalacije u objektu. Kod direktnog udara munje u objekt, brzo se pojavi požar. Moguće je i da dođe do mehaničkih oštećenja na objektu. Kako bi takva oštećenja bila uspješno izbjegnuta, na objekt se namjesti gromobranska instalacija (zaštita).

KOMENTIRAJTE