Toplinski gubitci kod krovova

Iako je udio krova zastupljen sa svega oko 10-20 posto u ukupnim toplinskim gubitcima u kući, krov ima posebno važnu ulogu u kvaliteti i standardu stanovanja. On štiti kuću od kiše, snijega, hladnoće i vrućine. Najčešći oblik krova na obiteljskim i manjim stambenim zgradama je kosi krov.

VELIKI GUBICI  Vrlo često se prostor ispod kosog krova namjenjuje za stanovanje iako nije adekvatno toplinski izoliran. Kod takvih situacija pojavljuju se veliki gubitci zimi, ali i još veći problem pregrijavanja ljeti.

Ako krov nije toplinski izoliran, kroz njega se može izgubiti i 30 % topline. Naknadna toplinska izolacija krova je jednostavna i ekonomski vrlo isplativa jer je povratni period investicije od 1 do 5 godina. Za toplinsku izolaciju kosih krovova treba koristiti nezapaljive i paropropusne toplinsko izolacijske materijale, kao što je npr. mineralna vuna. Detalj spoja toplinske izolacije vanjskog zida i krova treba riješiti bez toplinskih mostova.

Ako prostor ispod kosog krova nije grijan, tj. nije namijenjen za stanovanje, toplinsku izolaciju treba postaviti na strop zadnje etaže prema negrijanom tavanu. Ravni krovovi su najviše izloženi atmosferskim utjecajima od svih vanjskih elemenata zgrade.

VAŽNO Zato je važno kvalitetno ih izolirati i toplinskom i hidroizolacijom te pravilno riješiti odvodnju oborinskih voda.

Ravni krov može biti riješen kao prohodni, neprohodni ili tzv. zeleni krov. U skladu s time izvodi se završna obrada krova.

KOMENTIRAJTE