Najčešći uzroci i preventiva požara

Za više od 80 posto požara uzrok je čovjek svojom nepažnjom, nemarom, nestručnim rukovanjem strojevima i alatima, neodržavanjem uređaja, instalacija i opreme, nepravilnom upotrebom vatre ili igrom s njom, namjernim izazivanjem pod utjecajem opijata ili zbog prikrivanja kaznenih djela.

NAJČEŠĆI UZROCI Najčešći uzroci požara u kućanstvima su: otvoreni plamen (odbačeni opušak, šibica ili upaljena svijeća), zagrijani predmeti (glačalo, štednjak, grijalice), električna energija (preopterećenje, loš kontakt, iskrenje, oštećena izolacija, neodgovarajući osigurači).

Protiv požara najučinkovitije se borimo preventivom – skupinom mjera i postupaka (normativnih, graditeljskih, tehničko-tehnoloških, organizacijskih, obrazovnih i promidžbenih) koje imaju za cilj sprječavanje nastanka požara. Ako do njega dođe, treba se onemogućiti njegovo širenje i uspješno obaviti evakuacija ugroženog područja.

PREVENTIVA Preventivno treba djelovati svaki čovjek počevši od svog stana ili radnog mjesta, svoje zgrade ili okoline.

Sigurnosti od požara pridaje se pozornost već pri projektiranju i samoj izgradnji stambenog objekta i to korištenjem materijala koji imaju veću otpornost na požar, odnosno koji će na određeno vrijeme zaustaviti širenje požara najmanje toliko koliko je potrebno da se sigurno napusti ugroženo područje. Objekt kod kojeg to nije zadovoljeno neće dobiti uporabnu dozvolu.

PROBLEM Od same izgradnje novih objekata veći problem u društvu je održavanje postojećih sigurnosnih mjera ili sustava u funkcionalnom stanju (vatrogasnih pristupa, požarnih stubišta, hidrantskih vodova, sigurnosnih dizala…). Svi navedeni sustavi namijenjeni su prvenstveno za uporabu u slučaju požara i zbog toga moraju biti uvijek ispravni i prohodni i moraju se redovito kontrolirati i održavati u ispravnom stanju.

 

 

KOMENTIRAJTE