Nove brošure “Požar” i “Potres”

Zajedno s uplatnicama za pričuvu ovih se dana, na adrese svih suvlasnika zgrada na održavanju kod Zavoda za stanovanje, distribuiraju i dvije nove brošure – Korisne informacije u slučaju požara te Mjere zaštite za slučaj potresa.

Većinu požara moguće je relativno lako ugasiti ako su primijećeni u početnoj fazi i ako je na raspolaganju ispravna vatrogasna oprema. Stoga brošura “Požar” kroz kratke i efektne cjeline obrađuje preventivu, postupanje u slučaju požara, gašenje požara, pozivanje vatrogasaca, rukovanje vatrogasnom opremom te čak i postupke gašenja zapaljene odjeće.

Ključna je uputa da požar nikako ne treba podcjenjivati, ali ni precjenjivati njegove moguće posljedice. Stoga je, bez okolišanja, potrebno pozivati vatrogasce čak i kod sumnje na požar zbog toga što su građani vidjeli dim ili osjetili miris plina.

OSIGURANO Sve zgrade na upravljanju kod Zavoda za stanovanje osigurane su od požara, oluje i nekih drugih opasnosti te od odgovornosti prema trećim osobama.

Brošura “Potres” donosi praktične ilustrirane vodiče o ponašanju u slučajevima da potres građane zatekne u različitim dijelovima stana ili kuće, na otvorenom prostoru ili čak u automobilu. Upute su sistematizirane u cjeline koje obrađuju preventivu prije potresa i nakon što se potres već dogodio. Pa se ovdje mogu pronaći kratke informacije o postupanju s instalacijama vode, plina i električne struje, zatim o mogućim oštećenjima dimnjaka, specifičnostima prometne infrastrukture nakon potresa i provjera mogućih ozljeda te postupanja s ozlijeđenima.

KRATKO I JASNO Dojave u slučaju opasnosti od požara i potresa uvijek moraju biti kratke i jasne, a ljudi pripravni spašavati živote i imovinu.

 

KOMENTIRAJTE