Prenamjena stambenog u poslovni prostor

Za neke djelatnosti prenamjena stambenog u poslovni prostor uopće nije potrebno. Ukoliko suvlasnik želi prenamijeniti prostor, treba se obratiti u nadležni ured opće uprave za gospodarstvo i zatim, po potrebi, u ured nadležan za izdavanje građevinskih dozvola, kako bi saznao treba li prenamjenu.

Ukoliko je prenamjena potrebna, potrebno je angažirati geodeta i započeti postupak za prenamjenu nekretnine iz stambenog u poslovni prostor.

DOKUMENTACIJA Za neke je djelatnosti potrebna cjelokupna nova dokumentacija, od lokacijske i građevinske dozvole, novog elaborata, uporabne dozvole te zahtjeva za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta.

Također, prenamjena mora biti u skladu s prostornim planom za određeno područje. To se dokazuje potvrdom županijskog ureda nadležnog za izdavanje građevinskih dozvola, kojom se potvrđuje da je temeljem prostornog plana moguće izvršiti prenamjenu stambenog objekta u poslovni.

Kada se u katastar nekretnina evidentira nastala promjena, katastar po službenoj dužnosti šalje prijavni list u zemljišne knjige u kojima se ta promjena isto evidentira.

SUGLASNOST Za pokretanje poslovne djelatnosti u stanu nije potrebna suglasnost svih suvlasnika.

Ako netko od suvlasnika smatra da će mu škoditi takva djelatnost, može se obratitu nadležnom tijelu u jedinici lokalne samouprave koja izdaje dozvole za otvaranje obrta, dioničkog društva ili drugog oblika djelatnosti s pravnom osobnosti sa zahtjevom da se ne izdaje dozvola.

KOMENTIRAJTE