Prikupljanje ponuda za izvođenje radova

Zavod za stanovanje objavio je oglas za prikupljanje pisanih ponuda za ustupanje izvođenja radova u 2022. godini. Riječ je o krovopokrivačkim, zidarskim, zemljanim, betonskim, tesarskim, fasaderskim, stolarskim, bravarskim, soboslikarskim i ličilačkim, podopolagačkim, limarskim, izolaterskim, staklarskim radovima, te radovima elektroinstalacije, vodovoda i kanalizacije, centralnog i etažnog grijanja, održavanja dizala, protupožarnih aparata, priključaka na komunalne instalacije, dimnjačarskih usluga, geodetskih i ostalih radova koji će se izvoditi tijekom 2022. godine

ODRŽAVANJE Radovi će se izvoditi u skladu s Općim uvjetima za održavanje zgrada, na zajedničkim dijelovima i uređajima na poslovima hitnih, nužnih, te manjih i većih popravaka na zgradama kojima upravlja Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek.

Ponuda izvođača treba sadržavati:
1. Točan naziv i adresu ponuditelja,
2. Izvadak iz sudskog registra ponuditelja ne starije od 30 dana ili obrtnicu,
3. Uvjete plaćanja,
4. Broj i kvalifikacijska struktura zaposlenih,
5. Odgovornu osobu za zaključenje ugovora,
6. Naznaku poslova koje je zainteresiran obavljati.

Rok za predaju ponuda je 20. prosinca 2021.

Ponude se predaju na urudžbeni zapisnik ili putem pošte na adresu: Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek, F. Krežme 18, 31000 Osijek. Na omotu naglasiti “PONUDA NA OGLAS ZA IZVOĐENJE RADOVA U 2022.”

Nepravodobno dostavljene ponude neće se otvarati, a nepotpune ponude neće biti razmatrane. Izvoditelji koji se jave na oglas imat će prednost kod ustupanja izvođenja radova.
Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek, neće prihvatiti ponude izvoditelja radova podnesene od strane fizičkih osoba (obrtnika) ili pravnih osoba, čiji su nositelji obrta, osnivači, imatelji poslovnih udjela ili dionica radnici Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek, ili članovi uže obitelji istih.

Izvoditelji koji potpišu Opće uvjete ugovaranja za 2022. godinu na poslovima održavanja zgrada, preuzet će važeći Cjenik za poslove koje su zainteresirani obavljati, te su dužni izvršiti uplatu od 500,00 kuna (u cijenu je uračunat PDV) uz predočenje dokaza o uplati na žiro račun: IBAN HR1823600001102303584.

VAŽNO Otvaranje ponuda i utvrđivanje cijena provodi Komisija, te se zaključuju Opći uvjeti ugovaranja, Ugovori o izvođenju radova ili izdaju narudžbenice za pojedine radove.

Oglas možete vidjeti OVDJE.

 

KOMENTIRAJTE