Prikupljanje ponuda za radove u 2023.

Zavod za stanovanje objavio je oglas za prikupljanje pisanih ponuda za ustupanje izvođenja radova u 2023. godini i to za krovopokrivačke, zidarske, zemljane, betonske, tesarske, fasaderske, stolarske, bravarske, soboslikarske i ličilačke, podopolagačke, limarske, izolaterske, staklarske  te radove elektroinstalacije, vodovoda i kanalizacije, centralnog i etažnog grijanja, održavanja dizala, protupožarnih aparata, priključaka na komunalne instalacije, dimnjačarskih usluga, geodetske i ostale radove koji će se izvoditi tijekom 2023. godine.

UVJETI Radovi će se izvoditi u skladu s Općim uvjetima za održavanje zgrada, na zajedničkim dijelovima i uređajima na poslovima hitnih, nužnih, te manjih i većih popravaka na zgradama kojima upravlja Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek.

Ponuda treba sadržavati:
1. Točan naziv i adresu ponuditelja,
2. Izvadak iz sudskog registra ponuditelja ne starije od 30 dana ili obrtnicu,
3. Uvjete plaćanja,
4. Broj i kvalifikacijska struktura zaposlenih,
5. Odgovornu osobu za zaključenje ugovora,
6. Naznaku poslova koje je zainteresiran obavljati.

Rok za predaju ponuda je 20. prosinca 2022.

Ponude se predaju na urudžbeni zapisnik ili putem pošte na adresu: Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek, F. Krežme 18, 31000 Osijek. Na omotu naglasiti: “PONUDA NA OGLAS ZA IZVOĐENJE RADOVA U 2023.”

PREDNOST Izvoditelji koji se jave na oglas imat će prednost kod ustupanja izvođenja radova.

Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek, neće prihvatiti ponude izvoditelja radova podnesene od strane fizičkih osoba (obrtnika) ili pravnih osoba, čiji su nositelji obrta, osnivači, imatelji
poslovnih udjela ili dionica radnici Zavoda za stanovanje d.o.o. Osijek, ili članovi uže obitelji istih.

Izvoditelji koji potpišu Opće uvjete ugovaranja za 2023. godinu na poslovima održavanja zgrada, preuzeti će važeći Cjenik za poslove koje su zainteresirani obavljati, te su dužni izvršiti uplatu
od 500,00 kuna (u cijenu je uračunat PDV) uz predočenje dokaza o uplati na žiro račun: IBAN HR1823600001102303584. Izvoditelji su također obvezni svoje račune za izvršene usluge
dostavljati u obliku e-računa.

Otvaranje ponuda i utvrđivanje cijena provodi Komisija, te se zaključuju Opći uvjeti ugovaranja, Ugovori o izvođenju radova ili izdaju narudžbenice za pojedine radove.

KOMENTIRAJTE