Info

Vukovarska 101, izmjena krova

Suvlasnici su još ranije podigli pričuvu kako bi skupili više novca za potrebne radove kojima su iznimno zadovoljni, stoga nije bilo potrebe za podizanjem kredita.