Energetska obnova, Lošinjska 45 i 47

Dokumentaciju za natječaj počeli su prikupljati još početkom 2017., a onda su se krajem iste godine prijavili na natječaj.

– Riječ je o kompletnoj obnovi zgrade – novom krovu, pročelju, oblaganju stropa podrumskih prostorija stiroporom, a na broju 45 obnovit će se i zajednička stolarija – kaže Snježana Vukić, predstavnica suvlasnika s broja 45. Ona je pokrenula projekt zajedno s predstavnicom suvlasnika susjednog ulaza.

– Izrada projekta stajala nas je 25.000 kuna, a certifikata oko 6.000 kuna. To smo uspjeli platiti iz zajedničke pričuve. Još imamo troškove od 45.000 kuna za oba ulaza za nadzor i taj će nam iznos Fonda također sufinancirati – pojašnjava.

PRILIKA Problem sa suglasnostima i potpisima suvlasnika imale su u samo dva stana, po jedan sa svakog ulaza. Generalno, svi su to doživjeli kao odličnu priliku da obnove zgradu iz 1974.

Snježana Vukić, predstavnica suvlasnika s broja 45

Zadovoljni su suradnjom sa Zavodom za stanovanje jer su im stručnjaci Zavoda baš i predložili i predstavili mogućnosti obnove sredstvima iz Fonda. Izvođač radova je odabran, radovi će trajati tri mjeseca

Suvlasnici s broja 45 trenutno plaćaju pričuvu od 2,50 kuna po kvadratu stana, a nakon obnove pričuva će biti povećana na 4,16 kuna. Podižu kredit od 32.800 eura na 15 godina i nadaju se da će nakon finalnog izračuna otplatu smanjiti na 13 godina.