Nova zgrada na upravljanju, Kapucinska 30

Dobra komunikacija sa suvlasnicima i kvalitetno odrađeni radovi samo su neki od razloga zbog kojih Zavodu i dalje pristupaju nove zgrade čiji predstavnici suvlasnika potpisuju ugovore o upravljanju.

Predstavnik suvlasnika zgrade u Kapucinskoj 30, Vlatko Trišler, objašnjava kako odluka o izboru novog upravitelja nije bila teška jer su dobili nekoliko preporuka za Zavod za stanovanje.

PROVJERA U zgradi je deset suvlasnika koji su kod suvlasnika drugih zgrada prethodno provjerili kako su zadovoljni sa Zavodom za stanovanje.

Vlatko Trišler, predstavnik suvlasnika, Kapucinska 30

Prvi izvođači radova već su ih obavijestili da je Zavod na vrijeme podmirio račune.