Nove zgrade na upravljanju kod Zavoda

Zavod za stanovanje najveći je upravitelj stambenih zgrada u Osijeku i trenutno brine o 1611 stambeno-poslovnih zgrada.

KVALITETA Dobra komunikacija sa suvlasnicima i kvalitetno odrađeni radovi samo su neki od razloga zbog kojih Zavodu i dalje pristupaju nove zgrade čiji predstavnici suvlasnika potpisuju ugovore o upravljanju.

Jedna od novih zgrada na upravljanju kod Zavoda je i ona u Dubrovačkoj 105. Predstavnik suvlasnika Josip Granat ističe kako su odlučili o novom upravitelju temeljem uvjerenja da je Zavod za stanovanje ozbiljan jer upravlja s najviše zgrada u gradu, te da je riječ o gradskom poduzeću koje ozbiljno pristupa poslu i ima dobro logistiku. Kako je ovo nova zgrada s tri stana, suvlasnici smatraju da su izborom Zavoda za upravitelja spremni za moguće buduće zahvate.

Vratnička 62

Zgrada u Vratničkoj 62 također je nova na upravljanju kod zavoda. Predstavnik suvlasnika Ivan Orešković tumači da su kod Zavoda za stanovanje prešli na upravljanje kako bi brže i učinkovitije rješavali probleme. Imaju solidan iznos na računu zajedničke pričuve i trebaju partnera da bi bili efektniji. Ova je zgrada stara 10 godina i ima devet stanova.