Obnova krova, Biševska 6

Ravni krov zgrade u Biševskoj 6 bio je u lošem stanju i prokišnjavao je na dva mjesta, te stvarao probleme suvlasnicima na zadnjem, četvrtom katu. Ova je zgrada izgrađena 1973. godine, a prije sedam godina suvlasnici su obnovili njezino pročelje. Sada su odlučili da je vrijeme za obnovu krova.

– Deset je suvlasnika u našoj zgradi i bez problema smo se odlučili za obnovu. Dosta je umirovljenika, no složni smo – ističe Šandor Boczka, predstavnik suvlasnika, dodajući kako je za vrijeme jačih kiša voda prodirala kroz dotrajale slojeve krova u stanove.

ZADOVOLJNI Dodaje da su im nakon obnove pročelja, a sada i krova, računi za grijanje niži.

Šandor Boczka, predstavnik suvlasnika, Biševska 6

– Imali smo dovoljno sredstava na računu zajedničke pričuve, a obnova će nas stajati oko 56.000 kuna. Sanacija i dodatni popratni radovi, postavljanje gromobrana, te izmjena vrata na prostorijama vešeraja bit će izvedeni naknadno, a tada ćemo znati i konačnu cijenu radova – pojašnjava Boczka.