Reisnerova 24, novi krov

Krov zgrade u Reisnerovoj 24 bio je u jako lošem stanju te su suvlasnici odlučili da je vrijeme za njegovu potpunu zamjenu.

– Krov je bio star, prokišnjavao je na mnogo mjesta i urušavao se. Budući da su u zgradi samo tri stana, nije bilo potrebe za nikakvim formalnim sastankom. Dogovorili smo se da je krajnje vrijeme za promjenu krova – ističe zamjenica predstavnika suvlasnika Ena Šćurla.

Nakon dogovora, suvlasnici su otišli u Zavod za stanovanje.

– U Zavodu smo dobili sve potrebne informacije o predradnjama. Poslije nismo imali nikakvih problema oko prikupljanja potrebne dokumentacije.

KREDITNA LINIJA Puno im je, kaže Šćurla, olakšala kreditna linija Zavoda za stanovanje jer su vrlo brzo osigurali potreban novac.

Ena Šćurla, zamjenica predstavnika suvlasnika

– Jako smo zadovoljni izvedenim radovima i suradnjom sa Zavodom. U ovom trenutku izvođač radova još nije povukao novac iz banke, pa ne znamo točan iznos budućeg izdvajanja za pričuvu, ali sve je super.

Suvlasnici su zamjenu krova platili 140.000 kuna. Na računu pričuve su imali oko 65.000 kuna. Ostatak novca osigurali su kreditom preko kreditne linije Zavoda za stanovanje. Kredit je na 10 godina, pa je automatski povećana i pričuva.

– Sve je novo – letve, grede i crijep. Mislim da smo s ovim krovom mirni za života – dodaje.