Ružina 18, nova zgrada na upravljanju

Zavod za stanovanje najveći je upravitelj stambenih zgrada u Osijeku i trenutno brine o 1603 stambeno-poslovne zgrade. Dobra komunikacija sa suvlasnicima i kvalitetno odrađeni radovi samo su neki od razloga zbog kojih Zavodu i dalje pristupaju nove zgrade čiji predstavnici suvlasnika potpisuju ugovore o upravljanju.

Predstavnica suvlasnika zgrade u Ružinoj 18, Anamarija Buljan, kaže da su Zavod za stanovanje odabrali zbog toga što upravlja s najvećim brojem zgrada i što je najučinkovitiji u rješavanju problema.

TRANSPARENTNO Sve je transparentno, na internetu se može vidjeti i stanje pričuve.

Anamarija Buljan, predstavnica suvlasnika, Ružina 18

U novoizgrađenoj zgradi s 15 stanova do sada nije bilo kvarova. Odmah su podigli pričuvu na 2,10 kuna po kvadratu, pa iz nje plaćaju servis za održavanje zgrade i struju u stubištu.