Sjenjak 50 i 52, energetska obnova

Kod planiranja projekta nije bilo nikakvih problema, jer su stanari s oba ulaza zgrade na Sjenjaku 50 i 52 od početka bili suglasni s energetskom obnovom.

– Imali smo dovoljno novca od pričuve za plaćanje izrade projekta i energetskog certifikata, ukupno 35.000 kuna od kojih će nam Fond vratiti 85% novca – pojašnjava Tonka Boni, predstavnica suvlasnika s ulaza 52.

TROŠKOVI Jednako je bilo i s troškovima suvlasnika s ulaza broj 50.

– U složenoj proceduri prijave projekta energetske obnove imali smo veliku pomoć Zavoda za stanovanje, koji nam je pripremio dio dokumentacije, prijavio projekt te odradio javnu nabavu za radove. Suradnja je bila odlična – kaže Bernarda Lusch, predstavnica suvlasnika s borja 50.

Projektom izrade energetske ovojnice bit će obuhvaćeni krovopokrivački i hidroizolacijski radovi, obnova fasade, te obnova stolarije na privatnim i zajedničkim prostorijama. Obnova će im konačno riješiti i višegodišnji problem curenja oborinskih voda kroz fasadu u neke stanove.

MANJI RAČUNI I imat će manje račune za grijanje i hlađenje.

Bernarda Lusch, predstavnica suvlasnika, Sjenjak 50

– Budući da smo očekivali veće troškove sredstva pričuve smo od 2016. povisili na 5 kuna po kvadratu, a kad podignemo kredit pričuva će biti 5,53 kune – ističe predstavnica Boni, dok predstavnica sa broja 50 kaže:

– Prije oko godinu dana povećali smo pričuvu na 4 kune po kvadratu planirajući troškove obnove, kad dignemo kredit bit će oko 5 kuna.

Zbog vrlo neugodnog iskustva s prvim projektantom gotovo su propustili prijavu na natječaj. Angažirali su drugog projektanta i prijavili se u zadnji tren nakon što je Ministarstvo graditeljstva produljilo rok za predaju projekata. Zato predstavnice upozoravaju da kvalifikacije i ovlaštenja projektanata ne jamče njihovu stručnost i profesionalnost u pristutpu poslu.