Strossmayerova 8, novi krov

U dvokatnici u Strossmayerovoj 8 šest je stanova i tri poslovna prostora. Kosi krov bio je dotrajao, te je počeo curiti i trebalo ga je sanirati.

– Svako toliko popravljali smo krov. Potom sam sazvao sastanak na kojem smo odlučili da se krov treba kompletno zamijeniti – pojašnjava predstavnik suvlasnika Zorislav Kraus.

Što se tiče prikupljanja broja potrebnih potpisa, predstavnik suvlasnika imao je nekih problema, ali je ipak uspio skupiti 60% potpisa ostalih suvlasnika.

– Bunio se jedino susjed u prizemlju čiji stan nije pod krovom direktno. No, on je imao dobru ideju da se radi i obnova pročelja. Pročelje naše zgrade je ulično i otužno izgleda, ali je funkcionalno, no s dvorišne strane je katastrofalno i više ga skoro ni nemamo. Svi se slažemo da treba riješiti i to pitanje, ali zamjena krova bila je prioritet.

Zorislav Kraus, predstavnik suvlasnika

Nakon što su potrebni potpisi prikupljeni, Zavod za stanovanje raspisao je natječaj.

– Ovaj je proces trajao duže nego inače jer smo odlučili krov zamijeniti preko ljeta, kada je većina ljudi na godišnjim odmorima, a i bio je proces prelaska iz jedne banke u drugu. To je rezultiralo time da smo u jesen prošle godine dobili krov. No, sam proces nije bio problematičan. Sve ostalo je relativno brzo i dobro teklo. Imali smo neke specifične situacije, kao npr. promjenu banke i pokretanje natječaja u ljeto, pa su se zbog toga radovi odužili – pojašnjava Kraus.

KREDIT Nakon provedenog natječaja izabran je najbolji ponuđač. Budući da suvlasnici nisu imali dovoljno sredstava na računu pričuve, morali su podići kredit kako bi zamijenili krov.

– Prije nego što smo potpisali ugovor, Zavod za stanovanje odlučio se na najbolju ponudu banke, a iznos kredita imali smo po ponudi. Kada smo podigli kredit, radovi su krenuli te su vrlo uspješno odrađeni. Za kraj je izvršena primopredaja krova, tj. potpisivanje papira.

Kredit koji su suvlasnici podigli iznosi preko 106.000 kuna, a potpisan je na 10 godina.

VEĆA PRIČUVA Suvlasnicima se tako pričuva povećala skoro tri puta. U početku je bila ona minimalna, 1,56 kuna po kvadratu stana, a sada iznosi oko 6,50 kuna.

– Stvar je u tome što je krov naše zgrade velik, a u zgradi nema puno stanova i katova.  Radovi su trajali mjesec dana jer se čekao dio materijala, no novi je krov u funkciji od jeseni. Radovi su relativno brzo napravljeni. Sami krovopokrivački radovi bili su gotovi kroz dva tjedna, no na limove za nadstrešnice se čekalo još dva tjedna – ističe Kraus, dodajući kako su s radovima vrlo zadovoljni.

– Ocijenio bih ih vrlo solidnom četvorkom. Nikakvih problema nije bilo. Tijekom ove zime ništa nije prokišnjavalo. Suradnjom sa Zavodom za stanovanje sam vrlo zadovoljan. Oni su svoj dio posla odradili korektno. Bili su relativno brzi i spremni za suradnju. Ovo je prvi veći zahvat na zgradi od kada sam predstavnik suvlasnika i imao sam mnogobrojna pitanja. Oni su uvijek bili spremni pomoći mi i odgovoriti na njih – zadovoljno zaključuje Zorislav Kraus.