“Četverolist”, obnovili fasadu i tri dizala

Poznati „četverolist“ na Vijencu Ivana Meštrovića 102 – najviša stambena zgrada u gradu, jako je stradala za vrijeme domovinskoga rata, tako da je fasada vapila za obnovom. Predstavnik suvlasnika Krešimir Katušić dao si je truda, te uspio prikupiti dovoljan broj potpisa i krenuti u postupak obnove pročelja.

– To je bilo početkom 2011., a do kraja te iste godine završeni su radovi na obnovi fasade. Obnova pročelja stajala nas je oko 1,7 milijuna kuna i mogu reći kako smo ostvarili oko 30% uštede na grijanju upravo zbog termoizolacije – ističe Katušić.

KREDIT Kako nisu imali dovoljno sredstava na računu pričuve, suvlasnici su putem Zavoda za stanovanje podigli kredit na 10 godina. Otplata je počela početkom 2012. godine.

– Nakon obnove pročelja, krenuli smo i u obnovu sva tri dizala u zgradi. Naša je zgrada izgrađena 1973., na jednom je dizalu izvršen remont prije dvadesetak godina, ali smo ga ove godine morali opet obnoviti. Od 2009. godine do danas u našoj je zgradi obavljen remont sva tri dizala – teretnog, parnog i neparnog – ističe Katušić, dodajući kako je kod teretnog dizala mijenjano kompletno sve osim vodilica.

Krešimir Katušić, predstavnik suvlasnika

– Isti je slučaj i kod parnog dizala. U teretnom dizalu mijenjani su reduktor, tj. pogon, čelično uže, kočnica i kabina. Kabina je bila stara, drvena pa smo ju zamijenili onom od inoksa. I u parnom dizalu također je mijenjan reduktor, kabina i elektronika. Kod trećeg dizala izvršen je djelomični, a ne potpuni remont. Iznutra je postavljen inoks te je zamijenjena elektronika – priča Katušić, dodajući kako su kod neparnog dizala išli na najnoviju tehnologiju – sinkroni motor s permanentnim magnetima koji štedi struju za nekih 30%.

– Cijena remonta neparnog dizala bila je oko 117.000 kuna, a dizalo je obnovljeno u srpnju prošle godine. Ta ušteda od 30% jako je bitna za veliku zgradu kao što je naša – pojašnjava.

ČETIRI KULE Naime, u ovoj se zgradi nalazi 128 stanova, a popularno je nazvana „četverolist“ jer je sastavljena od 4 dijela, tj. kule. U jednom „listu“ je 12 katova, drugom 14, trećem 16 i u četvrtom 18.

– Od Osijeka do Zagreba nema veće zgrade od naše. Ponekad mi se čini kao da vodim neku tvrtku, jer u zgradi živi mnogo ljudi i nema dana da nema nekakve reklamacije – dodaje predstavnik suvlasnika.

Suradnjom sa Zavodom za stanovanje je zadovoljan:

– Zavod nam je puno pomogao oko kredita koji smo podigli zbog obnove pročelja. Kada smo išli na remont sva tri dizala, podigli smo pričuvu. Sada nam pričuva iznosi oko pet kuna po kvadratu stana.