Ulica Franje Krežme 1a, obnova pročelja

Trokatnica u Ulici Franje Krežme 1a ima 9 stanova, od toga 2 u suterenu, a izgrađena je  između 1938. i 1940.

– Za obnovu smo se odlučili kada smo vidjeli poziv na web stranici Zavoda za stanovanje. Odlučili smo iz pričuve platiti projekt obnove i prijaviti se na poziv – pojašnjava predstavnica suvlasnika Marija Vegar.

Radovi na pročelju započeli su u ožujku i trebali bi biti gotovi do kraja srpnja. Obnovom su obuhvaćene 3 strane pročelja zgrade (sjeverna , južna i zapadna). Radovi obuhvaćaju fasaderske radove na obnovi pročelja (skidanje stare žbuke, nanošenje nove i završno bojanje). Ugovoren vrijednost radova je 350.000,00 kn, a  stručni nadzor je 12.500,00 kn.

SPOMENIČKA RENTA Obnova pročelja ove zgrade dijelom je sufinancirana iz spomeničke rente, i to u iznosu od 199.999,60 kn. Razliku od 150.000,00 kn i stručni nadzor financirali su suvlasnici zgrade.

Predstavnica suvlasnika pojašnjava „probleme“ oko prikupljanja suglasnosti. – Bilo je nešto malo problema oko prikupljanja potpisa jer su dva stana u suterenu u vlasništvu države (pa smo nešto dulje čekali suglasnost), a na početku poziva bila je potrebna 100% suglasnost. Sa stanarima u zgradi nije bilo problema oko suglasnosti.

Suvlasnici su podigli kredit u iznosu od 175.000,00 kn na 10 godina jer su morali zatvoriti stari kredit za krov te pokriti razliku radova i stručni nadzor. Pričuva im se tako povećala za minimalan iznos te sada iznosi 4,75 kn po m2.

ZA SVAKU POHVALU Zadovoljni smo suradnjom sa Zavodom za stanovanje. Uvijek su otvoreni za sva pitanja i za suradnju te pomoć. Za svaku pohvalu!