VIJENAC G. ZOBUNDŽIJE 13, POVEZIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA

– Inicijativu povezivanja zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora pokrenuli smo jer je bilo nekoliko suvlasnika koji su htjeli prodavati svoje stanove, a tim povezivanjem se cijela prodaja lakše realizira – započinje Aleksandar Paradinović, predstavnik suvlasnika.

U ovoj je zgradi 15 stanova podijeljenih na pet katova, a predstavnik suvlasnika nije imao problema s prikupljanjem potrebnog broja potpisa.

– Suvlasnici su rado dali svoj potpis jer su znali što nam donosi to povezivanje. Svu potrebnu dokumentaciju prikupio je Zavod za stanovanje. Zbog cijele situacije s pandemijom i birokracijom u Hrvatskoj, cijeli je proces trajao oko godinu dana. Mislim da se to moglo i brže odraditi. Povezivanje zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora završeno je prije dva, tri mjeseca – pojašnjava predstavnik, dodajući kako ih je usluga povezivanja zemljišnih knjiga i knjige položenih ugovora stajala oko 5.000 kuna.

JEDNOSTAVNO Cilj ovog postupka je omogućiti da se na što jednostavniji način u zemljišnu knjigu upišu i one izgrađene čestice, zgrade i svi njihovi posebni dijelovi koji još nisu upisani.

Na temelju Zakona o zemljišnim knjigama donesen je Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine kojim je uređen postupak povezivanja.

Obveza pokretanja postupka povezivanja prvenstveno se odnosi na zgrade sagrađene prije 1. siječnja 1997. koje nisu etažirane i koje u naravi predstavljaju stambeno-poslovne građevine u kojima se nalaze posebni dijelovi (stanovi, poslovni prostori ili garaže, odnosno sve ono što predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu) od kojih su neki upisani ili su mogli biti upisani u knjigu položenih ugovora, kao i posebni dijelovi čiji je upis u zemljišnu knjigu gotovo nemoguć, a u knjigu položenih ugovora nedopušten.

EVIDENCIJA Knjiga položenih ugovora uvedena je kao privremena pomoćna evidencija zemljišne knjige temeljem koje se mogao evidentirati i odvijati pravni promet nekretninama.