Organizacijska struktura

Organizacijska struktura

Uprava društva

Direktor

Bojan Bodražić, mag. oec.

Tehnička služba

Voditelj

Krešo Čačija, dipl. ing. građ.

Sanacija ravnih i kosih krovova

Sanacija fasada

Rekonstrukcija dizala

Poslovi vodovoda i odvodnje

Poslovi centralnog grijanja, toplinski razdjelnici

Poslovi elektroinstalacija

Etažiranje

Utvrđivanje kvarova

Izrada troškovnika

Nadzor nad izvođenjem radova

Suradnja s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Služba financija i računovodstva

Voditelj

Ankica Skender, dipl. oec.

Blagajna

Planiranje i izvještaji o pričuvi

Okup stanova

Predstavnici

Planiranje i izvještaji o pričuvi

Program upravljanja

Obrada kredita i otplata stanova

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Voditelj

Mario Bugarić, dipl. iur.

Evidencija vlasnika prostora

Opominjanje vlasnika

Utuživanje vlasnika

Izrada tabularnih isprava

Izrada ugovor

Zaštita osobnih podataka i informiranje